14 хоногийн дотор сунгахгүй бол автоматаар устгагдах тул яаралтай холбоо барина уу.

99052352.

Яаралтай холбоо барина уу.